Dizajn plagátu a DVD obaluDizajn plagátu a DVD obalu

Umenie Kriku

Po zhliadnutí tejto študentskej práce sme boli natoľko uchvátený, že sme sa ju rozhodli podporiť aj týmto spôsobom.

Služby:grafický dizajn, DTP
Dátum:2012